PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental 2bebe.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.
Cine suntem și cum ne puteți contacta
2bebe.ro este denumirea comercială al JULES COUTURE SRL., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Bucuresti, Soseua Viilor Nr. 56, număr de ordine în Registrul Comerțului J 17/1565/2011, cod unic de înregistrare fiscală 29497979 (în continuare “2bebe” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.
Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul 2bebe cu protecția datelor la adresa de e-mail contact@2bebe.ro sau prin poștă sau curier la adresa Soseaua Viilor Nr 56 Sector 5 Bucuresti– cu mentiunea: în atenția Responsabilului cu protecția datelor.
Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:
Când vă creați un cont, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din site-ul 2bebe.ro aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: fotografie, genul, nickname, număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, nivelul educației, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.


Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
1. Pentru prestarea serviciilor 2bebe.ro în beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
a) Crearea și administrarea contului în cadrul siteului www.2bebe.ro;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
h) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs.
Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.
Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs.
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plată/bancare;
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.
Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.
Ce drepturi aveți
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.
Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.
Drepturi vizate Descriere
Accesul Puteți să ne cereți:
• să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
• să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
• să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.
________________________________________
Rectificarea Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
________________________________________
Ștergerea datelor Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
• v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
• dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
• acestea au fost prelucrate ilegal; sau
• ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
• pentru respectarea unei obligații legale; sau
• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare
Sa aveti in vedere ca, inaintea exercitarii acestui drept, sa va descarcati din contul si sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la 2bebe, indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente iar jbj va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului 2bebe, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.
________________________________________
Restricționarea prelucrării datelor Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
• acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
• prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
• v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:
• avem consimțământul dvs.; sau
• pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
• pentru a proteja drepturile 2bebe sau ale altei persoane fizice sau juridice.________________________________________
Plângeri Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.
________________________________________
• Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul 2bebe cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:
– prin e-mail la adresa: contact@2bebe.ro sau
– prin poștă sau curier la adresa: Soseaua Viilor Nr 56 Sector 5 Bucuresti – cu mentiunea în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

POLITICA COOKIE- FIȘIERELE COOKIE ÎN MAGAZINUL VIRTUAL, DATE DE OPERARE ȘI DE ANALIZĂ

 Fișierele cookie sunt mici informații text sub formă de fișiere text trimise de server și salvate de partea persoanei care vizitează pagina de internet a Magazinului Virtual (de exemplu, pe hard-diskul calculatorului, laptopului sau pe cartela de memorie a smartphone-ului - în funcție de dispozitivul utilizat de vizitatorul Magazinului nostru Online). Informații detaliate cu privire la cookie-uri, precum și istoricul creării lor pot fi găsite, printre altele aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

 Administratorul poate procesa datele conținute în fișierele cookie, în timpul utilizării de către vizitatori a Magazinului Virtual, în următoarele scopuri:

  -pentru identificarea utilizatorilor înregistrați ca fiind conectați în cadrul Magazinului Virtual și pentru a arăta că aceștia sunt conectați;
  -pentru păstrarea produselor adăugate în coș în scop plasării unei comenzi;
  -pentru reamintirea datelor din Formularul de Comandă completat, din sondaje sau reamintirea datelor de logare în Magazinul Virtual;
  -pentru ajustarea conținutului paginii de internet a Magazinului Virtual în funcție de preferințele individuale ale Utilizatorului de Servicii (de exemplu, cu privire la culori, dimensiunea fontului, aspectul paginii) și pentru optimizarea utilizării paginilor de internet ale Magazinului Virtual;
  -pentru realizarea de statistici care să prezinte modul de utilizare a paginii de internet a Magazinului Virtual;

 În mod normal, majoritatea browserelor de internet disponibile pe piață acceptă fișiere cookie în mod implicit. Toată lumea are posibilitatea de a defini termenii de utilizare a fișierelor cookie utilizând setările browserului propriu. Aceasta înseamnă că puteți restrânge parțial (de exemplu, temporar) sau dezactiva complet opțiunea de salvare a fișierelor  ookie – ultima situație, însă, poate afecta anumite funcționalități ale Magazinului Virtual (de exemplu, este posibil să nu fie posibilă trecerea căii de Comandă prin Formularul de comandă, pentru că Produsele din coș nu vor rămâne salvate și pentru etapele următoare de trimitere a Comenzii).

 Setările browserului de internet în ceea ce privește fișierele cookie sunt importante din punctul de vedere al consimțământului față de utilizarea acestora de către Magazinul nostru Virtual - în conformitate cu legea, acest consimțământ poate fi, de asemenea, exprimat prin setările browserului web. În absența unui astfel de consimțământ, setările browserului în ceea ce privește fișierele cookie ar trebui modificate în consecință.

 Informații detaliate despre modificarea setărilor cu privire la fișierele cookie și despre eliminarea lor automată din cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului web.

 Administratorul colectează și stochează, de fiecare dată când pagina de internet este vizitată de un utilizator, așa-numitul fișier de jurnal server care, de exemplu, conține informații despre conexiunea la Internet cu scopul de a afișa pagina Magazinului: adresa IP, data și ora conexiunii, cantitatea de date transferate și furnizorul (date de acces). Aceste date de acces sunt anonime și sunt analizate doar pentru a asigura buna funcționare a paginii de internet și îmbunătățirea serviciilor noastre.

 Administratorul poate utiliza în cadrul Magazinului Virtual serviciile Google Analytics, Universal Analytics furnizate prin intermediul companiei Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Aceste servicii ajută administratorul să analizeze traficul din Magazinul Virtual. Datele colectate sunt procesate ca parte a serviciilor mai sus menționate, într-un mod anonim (acestea sunt așa-numitele date de operare care împiedică identificarea persoanei) pentru a genera statistici utile în administrarea Magazinului Virtual. Aceste date sunt cumulative și anonime, adică nu conțin caracteristici de identificare (date personale) ale vizitatorilor paginii Magazinului Virtual. Administratorul, folosind serviciile de mai sus în cadrul Magazinului Virtual, colectează date, cum ar fi sursa și mediul din care provin vizitatorii Magazinului Virtual precum și modul lor de comportament în cadrul Magazinului, informații cu privire la dispozitivele și browserele cu ajutorul cărora vizitează pagina de internet, IP-ul și domeniul, date geografice și informații demografice (vârstă, sex) și preferințe. Oricine poate bloca cu ușurință Google Analytics din a împărtăși informații despre activitatea sa pe pagina de internet a Magazinului Virtual – în acest sens, puteți instala pluginul de browser furnizat de Google Inc., disponibil aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Administratorul poate beneficia în cadrul Magazinului Virtual de serviciile Google Maps furnizate de Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA). Serviciul de mai sus permite afișarea de hărți interactive direct pe pagina de internet a Magazinului Virtual și utilizarea funcției de hartă. Prin accesarea paginii de internet, Google primește informații că Destinatarul a ales subpagina corespunzătoare paginii noastre de internet. În plus, Google poate primi informații despre locația curentă a Utilizatorului (cum ar fi un semnal GPS trimis de un telefon mobil) sau informații care specifică locația aproximativă a Utilizatorului. În cazul în care clientul este conectat simultan în contul său în sistemul Google, datele de mai sus sunt legate direct de acest cont. Google stochează datele de mai sus ca profiluri de utilizatori și le folosește pentru publicitate, cercetare de piață și/sau design-ul paginilor de internet în termeni de cerere. Beneficiarul serviciului are dreptul de a se opune creării unor astfel de profiluri de utilizatori, însă trebuie să contacteze Google pentru a-și exercita acest drept. Mai multe informații cu privire la scopul și sfera de aplicare a colectării și prelucrării datelor de către Google, precum și cu privire la drepturile Utilizatorului în acest sens și la setările de confidențialitate pot fi găsite în politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Administratorul poate utilza în cadrul Magazinului Virtual așa-numitele plug-in-uri pentru portaluri precum: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube (plug-in Youtube Video Plugin). Facebook și Instagram sunt administrate de către Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Google+ i Youtube sunt administrate de către Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Twitter este administrat de către Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900,
San Francisco, CA 94103, USA). Compania Instagram este administrat de către Instagram LLC (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Browser-ul Utilizatorului stabilește o conexiune cu servere Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest sau Youtube. Conținutul pluginului este trimis direct de la furnizorul corespunzător către browser și integrat în pagina de internet. Prin integrarea plug-in-urilor, furnizorii de servicii primesc informații că browserul Utilizatorului a generat pagina corespunzătoare, chiar dacă Utilizatorul nu are un profil sau nu este în prezent conectat. Aceste informații (inclusiv adresa IP) sunt transferate direct de la browser către serverul furnizor ului corespunzător din SUA și stocate acolo. În cazul în care Clientul este conectat la unul dintre servicii, operatorii paginilor de internet de mai sus pot atribui vizita pe pagina de internet a Magazinului Virtual profilului Utilizatorului pe paginile de internet ale acestor entități. În cazul interacțiunii cu plug-in-urile, de exemplu prin folosirea opțiunilor „Like“, „+1“, „Twitter“ sau „Instagram“ informații despre aceste interacțiuni sunt, de asemenea, trimise direct la serverele furnizorii acestor servicii și stocate acolo. Scopul și domeniul de colectare a datelor, prelucrarea ulterioară și utilizarea acestora de către furnizori, precum și drepturile relevante și opțiunile de setare în ceea ce privește protecția confidențialității, pot fi găsite în informațiile privind protecția datelor, pe paginile de internet ale acestor entități:

Politica de confidențialitate Facebook: https://ro-ro.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro
Politica de confidențialitate Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Politica de confidențialitate Instagram https://ro-ro.facebook.com/help/instagram/519522125107875
Politica de confidențialitate Pinterest: https://policy.pinterest.com/ro/privacy-policy

Pentru a împiedica conectarea datelor colectate prin intermediul plugin-urilor de mai sus cu profilul Utilizatorului unui anumit serviciu, Utilizatorul Serviciului poate să se delogheze înainte de a vizita pagina noastră de internet. De asemenea, Utilizatorul serviciului poate bloca complet încărcarea plugin-urilor utilizând extensii de browser, de exemplu, utilizând blocarea scripturilor "NoScript" (http://noscript.net/).

Magazinul Virtual poate conține linkuri către alte pagini de internet. Administratorul recomandă ca după accesarea paginii de internet, să citiți politica de confidențialitate.

 In cazul in care va fi necesar să ne actualizăm prezenta politica, vom afisa cea mai recenta versiune pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.